ΕισαγωγήFree to use

Στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης. Για παράδειγμα, κάποιοι εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, άλλοι ασκούν ένα ιδιόμορφο επάγγελμα, είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργάζονται ως εργοδότες ή υπάλληλοι, ενώ άλλοι εργάζονται από το σπίτι τους (τηλεργασία) ή κάνουν δουλειά γραφείου ή ακόμη εργάζονται στον δρόμο. Βέβαια, η πιο συνήθης κατηγοριοποίηση είναι αυτή μεταξύ θέσεων εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης, με την τελευταία να σημειώνει ανοδική τάση κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει άλλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που διαφοροποιεί τις παραπάνω μορφές απασχόλησης, δηλ. αν πρόκειται για νόμιμη ή αδήλωτη (μαύρη) εργασία.

Όταν κάποιος εργάζεται νόμιμα σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί μία επίσημη επαγγελματική πρόταση και ότι γνωστοποιεί στο κράτος το εισόδημα που αντλεί από την εργασία του. Κατά συνέπεια, το εισόδημα αυτό φορολογείται, δηλ. ένα μέρος του μισθού παρακρατείται από το κράτος, αλλά o μισθωτός απολαμβάνει ορισμένα προνόμια, όπως παροχή υγειονομικής περίθαλψης και καταβολή μηνιαίας σύνταξης μετά τη συνταξιοδότησή του. Με αυτό τον τρόπο, ο νόμιμα εργαζόμενος συμβάλλει άμεσα και επίσημα στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών ενισχύοντας το καθεστώς κοινωνικής προστασίας.

Από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος επιλέγει την οδό της αδήλωτης εργασίας, σημαίνει ότι λαμβάνει ένα  αδήλωτο μηνιαίο εισόδημα, το οποίο, εφόσον είναι αδήλωτο, είναι αφορολόγητο από το κράτος, και πολλές φορές είναι μεγαλύτερου ύψους σε σχέση με τον αντίστοιχο νόμιμο καθαρό μισθό. Παρόλ’ αυτά, η μαύρη εργασία είναι όχι μόνο παράνομη αλλά και επιβλαβής για τον κρατικό προϋπολογισμό μίας χώρας, διότι συνεπάγεται απώλεια φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, επειδή τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να αποκομίσουν κυρίως βραχυπρόθεσμα οφέλη, με αποτέλεσμα να παραβλέπουν το μακροπρόθεσμο κόστος. Πολύ συχνά παρατηρείται ότι ένας στους δύο υποψήφιους υπαλλήλους αποφασίζει να μην ενδώσει στον πειρασμό της μαύρης εργασίας αλλά εμμένει στην αναζήτηση νόμιμης εργασίας.

ΕργασίαFree to use

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσετε με ποιον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε έναν πιθανό εργοδότη που προσπαθεί να σας αναγκάσει να εργαστείτε με καθεστώς αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Για αυτή την εργασία, θα χρειαστείτε δύο συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κάνουν έναν σύντομο διάλογο και θα έρθουν σε αντιπαράθεση. Ο ένας από τους δύο θα υποδυθεί τον εργοδότη που προσπαθεί να πιέσει τον υποψήφιο εργαζόμενο να εργαστεί αδήλωτα και ο άλλος θα υποδυθεί τον υποψήφιο εργαζόμενο που προσπαθεί να αντικρούσει τον πιθανό εργοδότη του. 

Στη διάρκεια αυτής της εργασίας, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα απαντήσετε σε έναν πιθανό εργοδότη που σας ζητά να εργαστείτε με «μαύρα χρήματα». Πιστεύετε ότι θα καταφέρνατε να τον πείσετε, ώστε να προχωρήσει στη νόμιμη πρόσληψή σας; Αν όχι, θα ήσασταν έτοιμοι να απορρίψετε τη συγκεκριμένη δουλειά και να συνεχίσετε την αναζήτηση εργασίας;

Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι να συνειδητοποιήσετε για ποιους λόγους η αδήλωτη εργασία περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη. Προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς ο ένας προς τον άλλο και κρατήστε σημειώσεις στη διάρκεια της συζήτησης για να διαπιστώσετε στη συνέχεια ποια σημεία της επιχειρηματολογίας σας θα μπορούσατε να βελτιώσετε καθώς και τον τρόπο παρουσίασής τους.

Επεξεργασία

Πριν τη συνέντευξη

 • Το άτομο που θα υποδυθεί τον εργοδότη θα πρέπει να καταγράψει όλα του τα επιχειρήματα υπέρ της αδήλωτης εργασίας, ενώ το άτομο που θα υποδυθεί τον υποψήφιο εργαζόμενο θα πρέπει να καταγράψει όλα του τα επιχειρήματα υπέρ της νόμιμης εργασίας.
 • Σημειώστε όλα τα αντεπιχειρήματα που θα μπορούσε πιθανότατα να προβάλλει η κάθε πλευρά.
 • Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα αρχεία Αδήλωτη Εργασία 1, 2 & 3 και στα προτεινόμενα βίντεο από το YouTube.

Ρίξτε μία ματιά στην Άσκηση 1 που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρημάτων σας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον συγκεκριμένο «αγώνα λόγων»!

Η ώρα της συνέντευξης

Όπως προαναφέρθηκε, ένα άτομο θα αναλάβει να υποδυθεί τον ρόλο του εργοδότη και ένα άλλο τον ρόλο του υποψήφιου εργαζόμενου. Το βασικό σενάριο θα είναι ότι η προσφερόμενη θέση εργασίας αφορά σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας. Στην αρχή της συζήτησης, ο εργοδότης θα πρέπει να αιτιολογήσει την άποψή του υπέρ της αδήλωτης εργασίας. Κατόπιν, τον λόγο θα πάρει ο υποψήφιος εργαζόμενος, ο οποίος θα προσπαθήσει αφενός να απαριθμήσει όσο το δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα υπέρ της νόμιμης εργασίας και αφετέρου να ανασκευάσει τα επιχειρήματα του πιθανού εργοδότη του με κατάλληλα αντεπιχειρήματα.

Μόλις και οι δύο πλευρές ολοκληρώσουν την παρουσίαση της επιχειρηματολογίας τους, συζητήστε για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε και σχολιάστε όλα τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα που ακούστηκαν. Μείνατε ικανοποιημένοι; Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να απαντήσετε με ανάλογο τρόπο σε πραγματικές συνθήκες;

 

Συμπέρασμα

Αυτό ήταν! Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γνωρίζετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ νόμιμης και αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε οποιονδήποτε πιθανό εργοδότη που θα σας ζητήσει να εργαστείτε με «μαύρα χρήματα». Μην αποθαρρύνεστε αν σας φαίνεται πιο δύσκολο και χρονοβόρο να βρείτε μία νόμιμη απασχόληση. Να θυμάστε ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου η νόμιμη εργασία. Τέλος, τα άτομα που εργάζονται νόμιμα βρίσκονται κατά κανόνα σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εκείνα που επιλέγουν την αδήλωτη εργασία!

Αξιολόγηση

 • • Κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεων της αδήλωτης εργασίας
 • • Εκμάθηση τρόπων βέλτιστης παρουσίασης των επιχειρημάτων και των αντεπιχειρημάτων υπέρ και κατά της αδήλωτης εργασίας
 • • Νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη νόμιμη και την αδήλωτη εργασία
 • • Πώς να υποστηρίξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωπική σας άποψη μέσω της χρήσης επιχειρημάτων
 • • Συνέπειες της νόμιμης και της αδήλωτης εργασίας στο άτομο και την κοινωνία
 • • Κατανόηση των διαφορών μεταξύ νόμιμης και αδήλωτης εργασίας
 • • Εστίαση στα μακροπρόθεσμα οφέλη αντί στα βραχυπρόθεσμα
 • • Καθορισμός των προσωπικών ορίων του ατόμου σχετικά με το τι θεωρεί αποδεκτό και τι όχι

Πόροι

Σύνδεσμοι