Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας

Το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και το Εκπαιδευτικό Πλάνο θα καθοδηγήσει τους VETPRO στην εφαρμογή του υλικού του MiGreat!, που αποτελείται από 11 διαδικτυακές ενότητες, μια εφαρμογή και την πλατφόρμα Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού.

 


Μελέτη Περίπτωσης CVET και εκτεταμένη Ανάλυση Αναγκών

Οι Μελέτες Περιπτώσεων και η Εκτεταμένη Ανάλυση Αναγκών παρέχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μελετών περιπτώσεων και αναλύσεων αναγκών που έγιναν στο πρώτο στάδιο του έργου Mi-Great!.