Ενότητες Βασισμένες στα Σενάρια του MiGreat!

Οι Ενότητες Βασισμένες σε Σενάρια του Mi-Great! είναι εύχρηστες και προσαρμόσιμες στο WebQuest. Οι 10 διαφορετικές κατηγορίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπου όλα συνδέονται με την απασχόληση και την κατάρτιση.

Modules

 


Εισαγωγικά Μαθήματα του MiGreat

Οι Εισαγωγικές Διαλέξεις του Mi-Great! είναι εύκολες στη χρήση και προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Τα θέματα αντιστοιχούν στις Ενότητες Βασισμένες σε Σενάρια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισαγωγή σε ένα θέμα ή για την επέκταση του τρέχοντος προγράμματος σπουδών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους.

Modules