Οι Εισαγωγικές Διαλέξεις του Mi-Great! είναι εύκολες στη χρήση και προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. Τα θέματα αντιστοιχούν στις Ενότητες Βασισμένες σε Σενάρια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισαγωγή σε ένα θέμα ή για την επέκταση του τρέχοντος προγράμματος σπουδών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους.

 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ


 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ


ΚΙΝΗΤΡΟ


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ