• Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 1
  • Banner 6
  • Banner 4 EL
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Το έργο

Το έργο “MiGreat! Supporting Migrants into CVET” αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2016 – 2018) αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και εργαλείων για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των μεταναστών στις χώρες που συμμετέχουν. Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες των VETPROs που δουλεύουν με τους μετανάστες, με τους επαγγελματίες υποστήριξης και τους πρόσφυγες μεταφέροντας την επιτυχημένη μεθοδολογία και εκπαιδευτική παιδαγωγική του “CICERO”, η οποία χρησιμοποιείται στη Σουηδία. Το έργο θα αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά που στηρίζεται στις “αξίες διδασκαλίας” και σε μια πλατφόρμα OER (Open Education Resources) με μια σειρά από εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες προσφέρουν μια αποτελεσματική μέθοδο μάθησης. Το κυρίως κοινό – στόχος του έργου αποτελείται από VETPROs που δουλεύουν με μετανάστες. Το δευτερεύων κοινό – στόχος περιλαμβάνει άτομα με υπόβαθρο μετανάστη, εργαζόμενους μετανάστες και πρόσφυγες.