Intro

seminar, by ulrichw, copyThis module will give you an introduction and overview right: public domain
seminar, by ulrichw, copyThis module will give you an introduction and overview right: public domain
YES (no permission needed as it is public domain)

Detta Uppdrag ger dig en introduktion och överblick om delar av livslångt lärande och dess relevans för arbete och professionalisering. Livslångt lärande är ett koncept som syftar till att göra det möjligt för människor att lära sig, få motivera motivation och aktivt hantera sitt yrkesliv. Med de övningar som ges i detta Uppdrag kommer du att vara utrustad med information och verktyg för att stödja dig i den här processen. 

Hur kan livslångt lärande struktureras?
För att hantera inlärning effektivt behöver du definiera och strukturera den väg du vill gå och mål som du vill uppnå.

Hur man registrerar sig i CVET?
Nästa steg är att hitta information och åtgärder som ska tas för att anmäla sig till kurser för professionell utveckling.

Hur får man erkännande av kvalifikationer?
En annan viktig del är att veta hur kvalifikationer som förvärvats utomlands kan erkännas i det nya landet. Detta steg bidrar till att förbereda dig för fortbildning och komma in på arbetsmarknaden.

Hur hittar man information?
Hur får man en översikt över fortbildningsarrangörer, finansiering och så vidare.

UppgiftTanken med den här Uppgiften är att stödja din professionella utveckling genom att utrusta dig med information och verktyg för att strukturera lärandeprocessen. För detta ändamål får du fyra övningar:


Övning 1 - LLL-plan
Övning 2 - CVET-guide
Övning 3 - Erkännande av kvalifikationer
Övning 4 - LLL-resurser

I den första övningen definierar du dina mål och sätter realistiska mål. Därefter strukturerar du varje steg som tar dig närmare detta mål. Detta hjälper dig att se dina möjligheter tydligare.


I den andra  övningen kommer du att få stegvis information om karriärvägledning och hur du anmäler dig till fortbildning i Österrike. Läs texten och följ anvisningarna.


Erkännandet av kvalifikationer som du fått utomlands är en viktig aspekt för vidareutbildning och arbetsmarknaden. Du hittar information i Övning 3 och har möjlighet att söka relevanta institutioner för att initiera processen.


Slutligen kommer du att få resurser på offentliga och privata enheter relaterade till arbete och utbildning för att bli medveten om marknadsföringsalternativ i Österrike. Använd länkarna på listan för att undersöka de uppgifter du behöver.

Steg för steg

Först och främst gå igenom övningarna 1-3:

Övning 1 - LLL-plan
1, Fyll i formulären på den relaterade mallen på planen för livslångt lärande.

2, Denna uppgift kräver självreflektion och noggrann eftertanke. Byt gärna resultat och diskutera med en partner.

Övning 2 - CVET-guide
1, Läs informationen om den relaterade utdelningen

2, Försök hitta en kurs som du är intresserad av och som är bra för din karriärutveckling/med tanke på att dina tidigare uppsatta mål ska nås.

3, Resultaten kan bytas ut med en partner.

Övning 3 - Erkännande av kvalifikationer
1, Läs informationen om processen för erkännande av utländska kvalifikationer i Österrike.

2, Påbörja processen för erkännande genom att undersöka och kontakta den institution som är ansvarig för ditt ärende.

3, Läs exemplet om framgångssagan.

4,Utarbeta din egen framgångshistoria baserat på erkännandeprocessen och framhäva vilka möjligheter detta kan öppna för dig.

5, Kom ihop med en partner och presentera dina historier. Byt ut erfarenheten av denna övning och stödja varandra i händelse av osäkerhet.

Övning 4 - LLL-resurser
1, Läs informationen.

2, Välj ditt intresseområde och använd informationen om stukturerat lärande i det nya landet.

3, Använd mallen nedan för att lista alla kurser du är intresserad av.

 

Dessa 4 övningar kräver att du använder din förmåga att reflektera över din kunskaper och erfarenheter. Vidare uppmanas du att undersöka och arbeta proaktivt och läsa igenom mycket information om regler och praxis relaterade till det österrikiska utbildningssystemet. Därför är det användbart att utbyta och jämföra dina resultat med en partner, för att få en objektiv bild av situationen. Tillsammans med din partner kommer du att försöka ge varandra en objektiv och realistisk framtidsbild. Försök att ge din partner ett kort men precist uttalande om vad du ser som hans/hennes viktigaste tillgångar vad gäller utbildning, erfarenhet och kompetens. Tänk på dessa punkter och de förväntningar din partner har om arbetsrelaterade värderingar, hur ser du hans/hennes framtida karriär? Var tror du att din partners möjligheter finns? Vad rekommenderar du din partner?

När du är färdig är det din partners tur. 

 

Resultat

Grattis!

Du har lyckats ställa yrkesrelaterade mål, strukturera din karriärväg och visualisera åtgärder som ska tas för att uppnå dina mål. Du kan använda informationen som finns för att hitta stöd, men också att aktivt utveckla dina karriärmöjligheter och fortsätta att lära dig.

Utvärdering

Resources

Länkar