Mi-Great! Scenario-baserade moduler (Uppdrag)

Mi-Great!s scenario-baserade moduler (Uppdrag) är användarvänliga och anpassningsbara WebQuests. De 10 olika kategorierna täcker ett brett spektrum av ämnen, alla kopplade till anställning och utbildning.

Modules

 


Mi-Great! Introduktionsföreläsningar

Mi-Great! Introduktionsföreläsningar är lätta att använda och att anpassa till specifika målgrupper. Ämnena är anpassade till Uppdragen och kan användas som en introduktion för att bygga på nuvarande utbildningsplaner. De kan också användas fristående.

Lectures