Metodhandbok

Metodhandboken och föreslagen utbildningsplan stödjer lärare/handledare under användandet av Mi-Great!-materialet, bestående av 11 e-Lärandemoduler, en App och en OER-plattform.

 


CV Fallstudie och utökad behovsanalys

Fallstudien och den utökade behovsanalysen ger en överblick över de fallstudier och behovsanalyserna som gjordes under Mi-Great!s första etapp.