• Banner 2
  • Banner 3
  • Banner 1
  • Banner 6
  • Banner 4 SE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Projektet

”MiGreat! – att lotsa migranter i CVET” är ett Erasmus+ projekt (2016-2018) med syfte att utveckla fortbildningsrutiner och verktyg för att stödja fortbildning och anställbarhet hos invandrare, migranter och flyktingar i partnerländerna. Projektets mål är att förbättra kompetensen hos VETPROs (yrkeslärare- och utbildare) som arbetar med invandrare, migranter och flyktingar genom att överföra den svenska pedagogik- och metodikmodellen ”CICERO”, med stöd av eLärande. Projektet kommer att utveckla en coachande mobilapplikation och en OER (Open Educational Resources)-plattform med utbildningsmoduler, vilket skapar en engagerande och motiverande inlärningsmetod. Den huvudsakliga målgruppen är VETPROs som arbetar med invandrare. Den sekundära målgruppen består personer med invandrarbakgrund, migranter och flyktingar.